Oferta > Systemy przeciwpożaroweSYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE


Wykonujemy także systemy przeciwpożarowe. Celem instalacji sygnalizacji pożaru jest wykrycie pożaru w budynku i wokół niego we wczesnym etapie jego powstania i powiadomienie użytkowników domu, biura lub innych budynków użyteczności publicznej o pojawiającym się zagrożeniu. System przeciwpożarowy zapewnia szybką reakcję na zagrożenie pożarem, dzięki temu zapewnia ochronę życia ludzi, którzy znajdują się wewnątrz budynku i zmniejszają ewentualne zniszczenia. Instalacja sygnalizacji pożaru składa się z kilku do kilkunastu czujek dymowych, które zainstalowane są w różnych pomieszczeniach i przekazują sygnał do centrali o wykryciu zagrożenia. Centrala natomiast przekazuje informacje o zagrożeniu odpowiedniej osobie lub instytucji.